Tropical đầu tư vào dự án Trang tin tức nông nghiệp Agri.vn

Công ty Tropical đầu tư vào Dự án trang tin tức nông nghiệp Agri.vn

Trước thực trạng tin tức nông nghiệp còn phân mảnh cũng như chưa có nhiều trang cung cấp tin tức – kiến thức nông nghiệp, Tropical đã tham gia cùng với một nhóm kỹ sư trẻ nhiều nhiệt huyết và kiến thức cả về CNTT cũng như kiến thức Nông nghiệp xây dựng trang Tin tức nông nghiệp cập nhất và chuyên sâu Agri.vn

Agri.vn là một dự án nhỏ về truyền thông Nông nghiệp. nó tập trung vào nông dân và tin tức nông nghiệp, công nghệ nông nghiệp. Agri.vn tổng hợp tất cả các tin tức mới nhất về trồng trọt, thủy sản, vật nuôi, lâm nghiệp … để cung cấp thông tin hữu ích cho bà con nông dân.

Nó cũng được xây dựng với một số chức năng bao gồm tuyển dụng nông nghiệp, diễn đàn nông nghiệp và thị trường nông nghiệp dựa trên cơ sở tìm kiếm địa lý.Leave a Reply